Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-15T13:14:42+01:00
Mahomet to bogaty kupiec z Mekki,który w 1 połowie VIIw.p.n.e. powołując się na objawienie boże zaczął głosić nową religię.Była to wiara w jednego Boga/Allaha/.Nową religię nazwano islamem/poddanie się woli bożej/.Wyznawców tej religi nazwano muzułmanami/oddanymi bogu/.Prawdy nowej wiary miały być głoszone przez proroków.Pierwszym prorokiem miał być sam Mahomet.Koran/świeta księga islamu/zawiera nie tylko zasady wiary ale i przepisy,których powinien przestrzegac każdy wyznawca Allaha.Do tych przepisów należą:wiara w Allaha, post,jałmużna,modlitwa i coroczna pielgrzymka do Mekki.W późniejszych czasach dodano do Koranu Sunnę,która opisuje życie Mahometa.


To nie są wiadomości z internetu!
4 3 4