Odpowiedzi

2010-02-15T13:08:58+01:00
Koran swieta ksiega islamu
islam -jedna z religii monoteistycznych
muzułmanie, wyznawcy islamu
meczet swiatynia w ktorej modla sie muzułmanie
prorok,osoba będąca w kontakcie z Bogiem
kalif -tytuł następców Mahometa. Kalif stał na czele kalifatu reprezentując najwyższą władzę świecka.
71 4 71
2010-02-15T13:45:46+01:00
Koran-księga święta Mahometa, złożona z 114 rozdziałów czyli Zawiera objawienia Mahometa, zebrane po jego śmierci przez Kalifa Abu-Bekra, wydane przez kalifa Osmana. Najlepsze wydanie koranu opracował Flugel (Lipsk,1922); polski przekład Mirzy Buczackiego wyszedł w Warszawie 1858r.

islam-mahometanizm, religia monoteistyczna,stworzona przez proroka Mahometa, pod wielu względami zbliżona do judaizmu i chrześcijanizmu. Jej ośrodkiem była Arabia, stamtąd rozpowszechniła się w Azji i Afryce a także w Europie. Liczba wyznawców wynosi oko 245 milionów. Naczelny dogmat religijny Islamu brzmi "Nie ma Boga oprócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem", inne dogmaty dotyczą wiary w sąd ostateczny, nieśmiertelność duszy i przeznaczenie. Źródłem wiary i etyki są Koran i Sunna. Szczegółowe przepisy podają i ustalają prawnicy, tworzący 4 odrębne szkoły. Wszystkie obowiązki religijno-moralne islamu dzielą się na dwie grupy: a) obowiązki względem Boga: modlitwa, daniny, post, pielgrzymka, wojna święta; b) obowiązki względem bliźnich. Już w początkach islamu rozwijało się sekciarstwo: Szyici.
Wahabici,Sunnici,Babiści i inni. W przeciwstawieniu do systemu dogmatycznego i nomistycznego, rozwijała się od początków islamu. mistyka (sufizm), która wyrosła z ascezy. W ostatnich czasach krzewi się bujnie ruch panislamizmu politycznego i religijnego.

meczet-świątynia muzułmańska; typ powstały na podstawie świątyni "charamu", wzniesionej przez Mahometa w 622 w Medynie, na północnej stronie ogrodzonego murem dziedzińca (dł.40m) w kształcie dachu z liści palmowych,wspartego na słupach z drzewa palmowego. "Charam" przylegał do kibły, tj. ściany z niszą (mihrabem), zwróconą w stronę Damaszku. Na dziedzińcu znajdował się sabir,zbiornik wody dla oblucji.Kształt architektoniczny meczetu zmieniał się następnie w zwizku z rozwojem sztuki muzułmańskiej, jednak kibła i mihrab pozostały do dzisiaj istotną częścią składową.


muzułmanie-(arabsk.Muslim, poddający się woli bożej),nazwa,nadawana w Europie wyznawcom proroka Mahometa. W Polsce zazwyczaj rozumiano pod tą nazwą Turków. Inaczej nazywano muzułmanów "Bisurmanami", przez lud "Buzułmanami"


prorok-jest to osoba będąca w kontakcie z Bogiem. Często też założyciel jakiejś religii.

kalif-(arabsk.Khalifa,namiestnik),tytuł,przyjęty przez następców Mahometa ,władców arabskich.


32 4 32