Odpowiedzi

2010-02-15T13:18:50+01:00
Y=2x-1
A(2,3)
4-1=3
3=3
nalezy

B(3,-5)
5=-5
nie nalezy

C(0,-1)
-1=-1 nalezy
D(1,1)
2-1=1
1=1
nalezy


E(1,4)
2-1=4
nie nalezy

2 za y podstswiamy 0
y=-4x+8
0=-4x+8
x=2

b) y=3x-6
0=3x-6
x=2

c)y=2x+2
x=-1
d)y=5x
0=5x
x=0
5 2 5
2010-02-15T13:24:36+01:00
Y=2x-1
podane współrzędne oznaczają x i y, zatem x=2, y=3
teraz wystarczy podstawić podane liczby we zwór funkcji
A(2,3)
3=2*2-1
3=4-1
3=3, równość prawdziwa zatem punkt A należy do wykresu funkcji. Teraz robimy podobnie z następnymi punktami
B(3,-5)
-5=2*3-1
-5=6-1
-5=5 równanie sprzeczne punkt B nie należy do wykresu funkcji
C(0,-1)
-1=2*0-1
-1=-1
zatem należy
D(1,1)
1=2*1-1
1=2-1
1=1
zatem należy
E(1,4)
4=2*1-1
4=2-1
4=1
sprzeczność, zatem nie należy

Zad. 2
aby obliczyć miejsce zerowe wystarczy we wzorze funkcji w miejsce y wstawić 0, zatem:
a) y=-4x+8
0=-4x+8
4x=8/4
x=2
b) y=3x-6
0=3x-6
-3x=-6/-3
x=2
c)y=2x+2
0=2x+2
-2x=2/-2
x=-1
d)y=5x
0=5x
x=0

Mam nadzieję, że pomogłam ;)
10 5 10