Zad.1.
Energia fotonów wynosi: a) E=10MeV; b)E=10kV; c) E=1eV; d) E=0,001eV. Oblicz długości fal i pędy tych fotonów. Do jakiej części widma elektromagnetycznego należą długości fal tych fotonów ?

Zad.2 W ciągu t = 2h, p = 75% początkowej liczby jąder pierwiastka promieniotwórczego rozpadło się. Oblicz czas połowicznego rozpadu.

1

Odpowiedzi

2010-02-15T18:38:38+01:00
ZADANIE1
E- energia fotonu, h- stała Planca, v- częstość promieniowania, c- prędkość światła, lambda(λ)- długość fali, p-pęd fotonu

E=hv=hc/λ p=h/λ

a) λ= hc/E
λ=( 4,135×10⁻¹⁵eV×s×299792458m/s)/ 10MeV
λ=(12,405×10⁻⁷m)/10⁷
λ=12,405×10⁻¹⁴m ----------------------> długość fali

p=(4,135×10⁻¹⁵eV×s)/12,405×10⁻¹⁴m
p=0,3(3)×10⁻¹
p=0,0(3)eV×s/m----------------------------> pęd fotonu