Z ostatniej pracy klasowej na 24 obecnych uczniów:
12 dostało ocenę dostateczną(3)
6 dostało dobrą(4)
4 dostało bardzo dobrą(5)
2 dostało dopuszczającą(2)
Ocen niedostatecznych(1), nie było.
Zrób diagram słupkowy, przedstawiający te dane.(ZROBIŁAM GO!!! TEGO NIE RÓBCIE!!!)
I jeszcze: Jaka była średnia ocen z tej klasówki?(chodzi o wyliczenie z tych ocen!)

Proszę o szybko odpowiedź bo się spieszę gdzieś!. ;)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T13:40:25+01:00
84 : 24 = 3.5
Średnia tej klasy to 3,5.
19 4 19
2010-02-15T14:42:39+01:00
2010-02-15T15:11:38+01:00
6*4+12*3+4*5+2*2=24+36+20+4=84/24=3,5-średnia
19 4 19