Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-15T14:48:36+01:00
Te równania trzeba rozwiązać za pomocą delty.
Wiemy ze schematów że:
delta=b2-4ac
Zatem:
a)x2-5x-14=0
delta=25-4*(-14)
delta=25-(-56)=81
zatem pierwiastek z delty = 9
wiemy, że
x=-b-pierwiastek z delty/2a
lub x=-b+pierwiastek z delty/2a
x=5-9/2 lub x=5+9/2
x=-2 lub x=7
Gdyby trzeba było narysować ten wykres to byłby parabolą gdyż dla y=0 są dwa rozwiązania.
b)-x2-2x+15=0
delta=4+60=64
pierwiastek z delty=8
x=2-8/-2 lub x=2+8/-2
x=3 lub x=-5
Wykresem będzie tutaj parabola.
c) -4x2+2x-5=0
delta=4-80=-76
dla delty<0 równanie nie ma rozwiązania. Zatem nie istnieje taki x (w tym wypadku) dla którego wartość funkcji równa się 0.
d) x2+10=7x
x2-7x+10=0
delta=49-40=9
pierwiastek z delty=3
x=7-3/2 lub x=7+3/2
x=2 lub x=5
Tutaj także wykresem byłaby parabola.