MATEMATYKA KLASA 6

1. Wyznacz 33 cyfrę po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym liczby 4/33

2. Oblicz (proszę z działaniami)

-5 * (4-9) + 6 * (16-1) =
-3 * (26-21) - 4 * (-2-4) =
-10 - 8 * (-7+3) =
-8) * 3 + 6 : (24-27) =

3. Która z podanych liczb ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone?
I 5/8
II 7/12
III 7/14
IV 4/15

...... - tylko II
....... - tylko II i III
...... - tylko Ii i IV
...... - tylko I i III

4 Wpisz Tak lub nie
Iloraz dwóch liczb jest ujemny. Wówczas:
..... dzielna może być równa 0 ?
.... obie liczby muszą być dodatnie
..... obie liczby muszą być ujemne

PROSZĘ DZIAŁANIA I OBLICZENIA JAK SIĘ DA I ŻEBY BYŁO TO ZROBIONE NA POZIOMIE KLASY 6!!!

DAM NAJLEPSZĄ!!!

2

Odpowiedzi

2010-02-15T14:18:23+01:00
Zad.1
4:33 = 0,12121212...=0,(12)
33 cyfra po przecinku to 1

zad.2
-5 * (4-9) + 6 * (16-1) = -5*(-5)+6*15 = 25+90 = 115
-3 * (26-21) - 4 * (-2-4) = -3*5-4*(-6) = -15+24 = 9
-10 - 8 * (-7+3) = -18*(-4) = 72
-8 * 3 + 6 : (24-27) = -24+6:(-3) = -24:(-2) = 12

zad.3
I 5/8 = 5:8 = 0,625 - rozw. dzies. skońdzone
II 7/12 = 7:12 = 0,583333333... = 0,58(3) - rozw. dzies. nieskończone
III 7/14 = 7:14 = 0,5 - rozw. dzies. skończone
IV 4/15 = 4:15 = 0,2666666... = 0,2(6) - rozw. dzies. nieskończone

tylko II i IV.

zad.4
Iloraz dwóch liczb jest ujemny. Wówczas:
NIE dzielna może być równa 0 ?
NIE obie liczby muszą być dodatnie
NIE obie liczby muszą być ujemne
2010-02-15T20:13:04+01:00
MATEMATYKA KLASA 6

1. Wyznacz 33 cyfrę po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym liczby

4/33=4:33=0,1212121212...
1 jest na nieparzystym miejscu, a 2 na parzystym
czyli 33 to liczba nieparzysta,a więc będzie 1

2. Oblicz (proszę z działaniami)

-5 * (4-9) + 6 * (16-1) =-5 * (-5) + 6 * (15) =25+90=115

-3 * (26-21) - 4 * (-2-4) =-3 * (5) - 4 * (-6) =-15+24=9

-10 - 8 * (-7+3) =-10-8*(-4)=-10+32=22

-8) * 3 + 6 : (24-27) =(-24) + 6 : (-3) =-24-2=-26

3. Która z podanych liczb ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone?

I 5/8= 5:8 = 0,625 - rozwinięcie dziesiętne skończone

II 7/12=7:12 = 0,583333333... - rozwinięcie dziesiętne nieskończone

III 7/14 = 7:14 = 0,5 - rozwinięcie dziesiętne skończone

IV 4/15 = 4:15 = 0,2666666... - rozwinięcie dziesiętne nieskończone

...... - tylko II
....... - tylko II i III
..tak.... - tylko Ii i IV
...... - tylko I i III

4 Wpisz Tak lub nie

Iloraz dwóch liczb jest ujemny. Wówczas:
.nie.... dzielna może być równa 0 ? (e 0)
nie.... obie liczby muszą być dodatnie (wyjdzie dodatnia)
.nie.... obie liczby muszą być ujemne (wyjdzie dodatnia)