WAŻNE!!! Bardzo proszę o rozwiązanie!
Na czym polega służba Kościoła wobec ludzi?
Co oznacza zdanie, że Kościół przynosi Polsce Chrystusa?
Na jakie dziedziny życia chrześcijaństwo wywierało wpływ?

Pytania z podręcznika "Drogi przymierza VI Przemienieni przez Boga"
Z góry dzięki

2

Odpowiedzi

  • ilon
  • Rozwiązujący
2010-02-16T11:27:38+01:00
1.Na czym polega służba Kościoła wobec ludzi? Odp. Polega na głoszeniu ludziom dobrej nowiny, pokazywanie ścieżki zbliżającej do Boga, objawianiu, że Bóg jest miłością i udzielanie niezbędnych sakramentów wiernym.
2.Co oznacza zdanie, że Kościół przynosi Polsce Chrystusa? Odp. Oznacza, że Kościół pokazuje nam Jezusa jako Boga żywego, będącego przy nas nie zważając na okoliczności. Będzie przy nas nawet kiedy go odrzucimy, bo nas kocha.
3.Na jakie dziedziny życia chrześcijaństwo wywierało wpływ? Odp. Chrześcijaństwo wpływało na rozwój sztuki - w sferze duchowej inspirując twórców i w sferze materialnej sprawując mecenat nad twórcami. Wpływało również na życie społeczne, gospodarcze i kulturalne człowieka.
Życzę miłego dnia :)
8 4 8
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T12:34:48+01:00
1.Słuzba Kościoła wobec ludzi polega na głoszeniu Dobrej Nowiny. Kościół wskazuje nam prawidłowe ścieżki dobrego i mocnego w wierze życia. To Kościól daje nam prawo przyjęcia sakramentów.
2.Zdanie to oznacza, że Kościół ukazuje nam Jezusa, który nas mocno kocha i nie opuści nas, nawet jeżeli my go odepchniemy od naszego serca, które tak bardzo umiłował.
3.Chrześcijaństwo wpływało i wpływa na rozwój sztuki. Malarze ukazują Pana Jezusa i wszystkich świętych na obrazie, a rzeźbiarze tworzą piękne rzeźby świętych, które chęsto stoją w kościołach
14 5 14