Od kiedy do kiedy trwa w tym roku w kościele tydzień trzeżwości. Konkretnie daty. Który to już raz jest obchodzony. Jaka jest wymowa tego tygodnia (po co???). czy kościół wymaga całkowitej abstynencji? czym jest abstynencja?

tak na stronę podaniową proszę!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T14:20:34+01:00
Tydzień trzeźwości w tym roku obchodzony jest w Kościele w całej Polsce od 14 do 20 lutego. Jest to już 43. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, którego
hasło brzmi: „Abstynencja jest darem miłości”. Każdy Polak, niezależnie od sprawowanej funkcji, piastowanej godności czy wykonywanego zawodu, może być apostołem trzeźwości. Wymaga to jednak odpowiedzialności i odwagi. Uświadomienie sobie odpowiedzialności za zbawienie sióstr i braci uzależnionych od alkoholu to jeden z głównych motywów tego tygodnia. To wyjątkowy czas solidarnej modlitwy oraz refleksji nad wciąż aktualnymi i niezwykle bolesnymi problemami związanymi z nadużywaniem alkoholu, które dotykają wielu Polaków, wiele polskich rodzin i poszczególnych grup społecznych. To również zachęta do odpowiedzialnego zaangażowania „w wielkie dzieło troski o trzeźwość Polaków”, w sposób szczególny zaś do budowania nowej obyczajowości poprzez odważne świadectwo abstynencji.
Kościół nie wymaga od osób dorosłych abstynencji od alkoholu. Tylko dzieci i młodzież do osiągnięcia pełnoletności zobowiązani są do całkowitej abstynencji. Każdy człowiek ma jednak moralny obowiązek życia w trzeźwości. Istotą cnoty trzeźwości - zawartej w kardynalnej cnocie umiarkowania - jest odpowiedzialna postawa wobec napojów alkoholowych. Abstynencja jest świadomym i konkretnym działaniem dla dobra drugiego człowieka, realizowanym według najpiękniejszej logiki bezinteresownego daru z siebie. Dar abstynencji może złożyć każdy, jako wymowne i pouczające świadectwo, jako ekspiację za grzechy pijaństwa, jako znak solidarności oraz odpowiedzialności. Trzeźwość to fundamentalna potrzeba narodu i społeczeństwa, to niezawodna gwarancja bezpieczeństwa i rozwoju. Dlatego też potrzeba wielkiego zaangażowania całych wspólnot i społeczności w piękne dzieło dzielenia się świadectwem
abstynencji. Abstynencja jest nieustannym ćwiczeniem duchowym, a zatem wielką pomocą w rozwoju. Natomiast abstynencja z miłości ma charakter dobrowolnej ofiary. Jest ona całkowitym i dobrowolnym wyrzeczeniem się alkoholu jako napoju - pod wszelką postacią i we wszelkiej ilości. Nie obejmuje używania alkoholu w charakterze lekarstwa, w celach liturgicznych, jako składnik potraw. Ta świadomość pozwala na pewniejsze i lepsze spełnianie zadań zawodowych, rodzinnych i społecznych. Pozwala bardziej zdecydowanie wspierać innych na drodze ku podjęciu trzeźwości.
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu organizuje się we wszystkich kościołach od ostatniej niedzieli przed okresem Wielkiego Postu do soboty włącznie przed I Niedzielą Wielkiego Postu. Jest to czas refleksji nad trzeźwym, a zarazem radosnym i wolnym od nałogów życiem oraz czasem modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych.
Alkoholizm należy dzisiaj do największych zagrożeń naszego społeczeństwa. Nadużywanie alkoholu uniemożliwia pełny rozwój człowieka na ziemi oraz życie w miłości, prawdzie i wolności. Z tego względu staje się poważną przeszkodą na drodze do zbawienia. Szczególnie na początku Wielkiego Postu w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu, uświadamiamy sobie naszą odpowiedzialność za zbawienie sióstr i braci uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu i innych uzależnień. Trzeźwość abstynencka jest darem serca dojrzałego człowieka, stanowi piękny przykład miłości, która nie boi się wyzwania, nie lęka się, przezwycięża podnosi z upadku i daje szansę na nowe życie.
1 5 1
2010-02-15T14:24:41+01:00
14 luty do 21lutego
W Polsce rozpoczął się 43. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku przebiega on pod hasłem „Abstynencja jest darem miłości”.
Przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości bp Tadeusz Bronakowski zwrócił się z apelem, by ostatnie dni karnawałowej zabawy nie były okazją do upijania się, lecz do podjęcia postanowienia abstynencji w Wielkim Poście. - Problemy alkoholowe w sposób najgłębszy ranią życie duchowe, upośledzają życie psychiczne i szkodzą fizycznemu wymiarowi ludzkiej egzystencji - podkreślił duchowny.