1:zredukuj wyrazy podobne:
12-4a+5b-7-(-5a)-4b-5
2:dobrowadź podane wyrażenia do najprostrzej postaci i oblicz jego wartość liczbową dla podanych wartości:
2(3x-4)-3(-5x+4)-(-x-1)
3:wyłącz wspólny czynnik poza nawias:
ax^(do kwadratu)+bx
4:rozwiąŻ nierówność
3(4x-1)+2(5x+1)<(mniejsze bądź równe)10

1

Odpowiedzi

2010-02-15T14:41:28+01:00
1)
12-4a+5b-7-(-5a)-4b-5= 12-4a+5b-7+5a-4b-5= a+b

2)
2(3x-4)-3(-5x+4)-(-x-1)=0
6x-12+15x-12+x+1=0
22x-23=0
22x=23 /22
x=23/22

3)
ax^(do kwadratu)+bx
ax²+bx= x(ax+b)

4)
3(4x-1)+2(5x+1)<(mniejsze bądź równe)10
12x-3+10x+2≤10
22x≤11 /22
x≤½