Odpowiedzi

2009-10-12T20:54:36+02:00
Hałasy o poziomie poniżej 35dB nie są bezpośrednio szkodliwe dla zdrowia, ale mogą być denerwujące.Hałasy w granicy 35-70dB wpływają na zmęczenie układu nerwowego, na obniżenie czułości wzroku, poważnie utrudniają zrozumiałość mowy, zasypianie i wypoczynek.Stała ekspozycja hałasu o poziomie 70-85dB wpływa znacznie na zmniejszenie wydajności pracy i może być szkodliwa dla zdrowia.Poziom hałasu 85-130dB powoduje liczne uszkodzenia organizmu ludzkiego,Przekroczenie granicy 130dB kończy się zazwyczaj śmiercią człowieka.
3 5 3