Odpowiedzi

2010-02-15T14:31:56+01:00
For twins
Give an examination sight, even if you altered glasses recently. And decide in end on meeting training in nearby club of fitness.

Do not worry about the decision about change of work, accept the new proposals, even, if they join with necessity of additional science, or the even radical change of place.
This week will be full of love and nice surprises.

dla blizniat
Przebadaj wzrok, nawet jeśli niedawno zmieniałaś okulary. I zdecyduj się w końcu na spotkania treningowe w pobliskim klubie fitness.

Nie bój się decyzji o zmianie pracy, akceptuj nowe propozycje, nawet, jeśli łączą się one z koniecznością dodatkowej nauki, lub nawet radykalnej zmiany miejsca.

Ten tydzien bedzie pelen milosci i milych niespodzianek.


Dla Raków
Dobry tydzień do przezwyciężania przeszkód w życiu.
Twoje pozytywne zachowanie i poczucie odpowiedzialności zostanie docenione w domu i w pracy.
Nadarza się bliska możliwość osiągnięcia celu. Nie bój sie marzyć.

Good week to overcoming in life obstacles.
Your positive behaviour and the feeling of responsibility will be valued in house and in work.
The close possibility of achievement of aim comes. Do not fear sie to dream.

Dobrze zrobisz jeżeli zaplanujesz krótki wyjazd.
Podróż sprawi Ci wielką przyjemność.
Ponadto, łatwo będziesz nawiązywać nowe znajomości.

You will make well if you will plan short departure.
Raise the price it will cause You great pleasure.
Moreover, you will link new acquaintances easily.

1 5 1