Ciało spada pionowo w dół. Na ciało to działają siły grawitacji oraz oporu powietrza.

A. Narysuj siły działające na ciało i znajdź wypadkową siłe wiedząc, że masa ciała wynosi 5 kg, a siła oporu powietrza wynosi 10 N. ( jak to narysować)

B.Jakim ruchem porusza się ciało pod wpływem siły wypadkowej.

C. Jaka jest wartość przyspieszenia w tym ruchu.

D. Jaki nastąpi przyrost prędkości ciała w czasie 5 s spadania.

1

Odpowiedzi

2009-10-14T05:16:28+02:00
Q = mxg
Q - siła ciężkości, m - masa, g - przyśpieszenie ziemskie,
g = 9,81m/s², czyli Q = 5kgx 9,81m/s²= 49N
Q działa w dół, a siła wyporu P = 10N przeciwnie do ruchu, czyli do góry
Nie mam jak rysować ale Q strzałka w dół, a P wyporu w górę.
Siła wypadkowa to różnica sił, czyli:
F = Q - P
F = 49N - 10N = 39N i skierowana jest w dół, tak jak siła ciężkości.
Jest to siła stała działająca w kierunku ruchu więc jest to ruch jednostajnie przyśpieszony.
F = m x a stąd a = F/m, czyli a= 39N/5kg
a = 7,8m/s²
ΔV = axt - przyrost prędkości to iloczyn przyśpieszenia i czasu trwania ruchu, czyli:
ΔV = 7,8m/s² x 5 s = 39m/s
1 5 1