Oblicz z pola powierzchni graniastosłupa prawidłowego:
a) czworokątnego o krawędzi podstawy 4 i wysokości 8
b) trójkątnego o krawędzi podstawy 3 i wysokości 7
c) sześciokątnego o krawędzi podstawy 2 i wysokości 9
prosze zróbcie mi
naj jutro!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-02-15T15:00:57+01:00
A) Pc = 2Pp+Pb
Pp = a² = 4² = 16
2Pp = 16*2 = 32cm

Pb = 4(4*8) = 4*32 = 128cm

Pc = 2Pp+Pb = 32+128 = 160cm²

b) Pc = 2Pp+Pb
Pp = a²√3/4 = 3²√3/4 = 9√3/4
2Pp = 2*9√3/4 = 9√3/2cm

Pb = 3(7*3) = 3*21 = 63cm

Pc = 2Pp+Pb = 9√3/2 + 63 cm²

c) Pc = 2Pp+P
Pp = 6*a²√3/4 = 6*2²√3/4 = 6*4√3/4 = 6√3
2Pp = 2*6√3 = 12√3 cm

Pb = 6(2*9) = 6*18 = 108cm

Pc = 12√3 + 108cm²