Odpowiedzi

2010-02-15T15:09:00+01:00
1.a
2.b
3.b
4.c
5.b
6.d
7.b
8.a
9.b
10.c
11.
C% = (40g*100%):(40g+9*18g) = 19,8%
12.
Na₂O i MgO
Na₂O +H₂O=2NaOH
MgO +H₂O=Mg(OH)₂
13.
H₂ + Cl₂ =2HCl
HCl(gaz) ---H₂O--= HCl (ciecz)
14.
wodorotlenek żelaza (III) Fe(OH)₃
kwas węglowy
H-O-
C=O
H-O-

HNO₃
=O
H-O-N
=O

wodorotlenek wapnia

-OH
Ca
-OH

15.
Z%siarki= 32u*100%:34u = 94,1%
Z%wodoru= 2u*100%:34u = 5,9%
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T15:11:24+01:00