Odpowiedzi

2010-02-15T15:01:40+01:00
Ślady działalności człowieka (napisy skalne, ruiny budowli, przedmioty dziennego użytku), pisma, spisy ludności, wykopaliska itp.
1 5 1
2010-02-15T15:03:16+01:00
Źródła wiedzy o historii ziemi :
- różne skamieniałości ( zwierząt)
- szczątki ludzkie
- pozostałości starych osad
- znaleziska np .: narzędzia z epoki brązu, kamienia łupanego itp.

Proszę naj :p
1 5 1
2010-02-15T15:04:03+01:00

- różne skamieniałości ( zwierząt)
- szczątki ludzkie
- pozostałości starych osad
- znaleziska np .: narzędzia z epoki brązu, kamienia łupanego

Desygnat – przedmiot oznaczony jakąś nazwą, np. desygnatem nazwy pustynia są wszystkie obszary pozbawione zwartej szaty roślinnej.
Geografia - jest to dział nauki dotyczący zróżnicowania powłoki ziemskiej, wzajemnych związków pomiędzy jej składnikami oraz przestrzennego zróżnicowania działalności ludzkich społeczności.
Geografia - wyłoniła się z nauk greckiej, w III p.n.e Erastotanes z Cyreny użył po raz pierwszy nazwy geografia.

2 3 2