Odpowiedzi

2010-02-15T15:03:12+01:00
-14 wersów
-podzielony na 4 zwrotki: dwie pierwsze: czterowersowe, dwie ostanie trzywersowe (tercyny)
-charakter narracyjno-opisowy i refleksyjny
-zazwyczaj 11-zgłoskowiec lub 13-zgłoskowiec
22 2 22
2010-02-15T15:04:17+01:00
1. czternastowersowy utwór liryczny o specyficznym układzie rymów
2.pierwsze dwie strofy są czterowersowe o układzie rymów abba, zaś kolejne sześć wersów podzielone jest na strofy trzywersowe o rymach odmiennych (np. cdc, dcd)
3.sonet składa się z trzech strof czterowersowych i zamykającego dystychu (abab cdcd efef gg)
4. pierwsza część jest opisowa lub narracyjna
5.druga część jest refleksyjna, komentująca lub pointująca
28 2 28
2010-02-15T15:18:42+01:00
1. poetycki utwór literacki
2. przecyzyjna budowa składająca się z 14 wersów
3. wiersze są podzielone na 4 zwrotki - dwa czterowiersze (tetrastychach), rymowanych zwykle abba abba i dwa trójwiersze (tercynach)
4. pierwsza część (obejmująca dwie pierwsze zwrotki) ma charakter narracyjno- opisowy
5. druga część (dwie ostatnie zwrotki) –charakter refleksyjny
6. w klasycznej odmianie sonetu poszczególne wiersze pisane są 11-zgłoskowcem lub 13-zgłoskowcem
7. w pierwszej części sonetu zachowany jest stały układ rymów
8. w odmianie włoskiej sonetu dwie ostatnie zwrotki mają rymy podwójne (cdd cdc, cdc dcd itp.)
9. w odmianie francuskiej przy zachowaniu układu graficznego dwóch ostatnich zwrotek ich rymy układają się w czterowiersz i dwuwiersz (np. cdc dee)
10. w odmianie angielskiej (sonet szekspirowski) wprowadzony został wizualny podział na trzy czterowierszowe zwrotki i jedną dwuwierszową oraz zmieniony został układ rymów w początkowych czterowierszach (abab cdcd efef gg)
90 1 90