Zad.1 : W 3kg roztworu znajduje sie 6 dag cukru. Jakie stężenie procentowe ma ten syrop ?

Zad.2 W pewnym gim. są 3 klasy trzecie. W klasie III a jest 16 chlopcow i stanowią oni 50% tej klasy, w klasie III b jest 7 chlopcow i stanowia oni 25% tej klasy , w klasie IIIc jest 12 chłopcow i stanowia oni 48% tej klasy. Jaki procent uczniow klas trzecich stanowią dziewczyny ? Zapisz obliczenia.

Zad. 3 Do 80 g solanki o stezeniu 5% dolano 20 g wody. Oblicz stężenie roztworu+obliczenia..

Jesli mozesz to wytlumacz z deka :))


Mam mnóstwo nauki i nie mam czasu tego zrobić a to na jutrooo :(( Plz pomocy.

1

Odpowiedzi

2009-10-12T18:43:41+02:00
Odp na zad 1)

Cp= (0,6kg/3kg) x100%= 2%

Odp na zad 2)

Uczniowie:

IIIa- 16x2=32os.
IIIb-7x4=28os.
IIIc- (12:48)x100=25os.

III kl w szkole- 32+28+25=85osób

Procent chłopców:

7+16+12= 35chł.

100% - 85
x% - 35

x= 3500:85= 41%

Procent dziewczyn w kl III:

100%-41%=59%

Zad 3)

Cp₁=5%

tzn- w 80g solanki jest 4 g soli(bo 5%)

Teraz dodajemy 20 g wody, czyli na 100g solanki, mamy 4g soli.

Podkładamy do wzoru:

Cp- stężenie procentowe
Msub- masa substancji (teraz soli)
Mroztw.-masa roztworu (wszystkiego)

Cp=(Msub./Mroztw.)x100%

Cp=(4g/100g)x100%=4%
10 5 10