Rozwiąż zadania tekstowe.Układy równań
Przykładowe zadanie:
Przy dzieleniu jednej liczny całkowitej przez drugą liczbe całkowitą otrzymamy 8 i resztę 3.Różnica tych liczb jest równa 38.Jakie to liczby?
x-liczba dana
y-druga liczba
8*y+3=x
x-y=38
Zadania 10
Stosunek dwóch liczb wynosi dwie siódme w ułamku.Jeśli mniejsza z nich wzrośnie o 60%,a większa zmniejszy sie o 22, to ich stosunek wyniesie 2 : 3.Znajdź te liczby
Zadanie 11
Przednie koło ciągnika wykonało 320 obrotów na pewnej drodze , a tylne koło ,mające obwód o 0,6 m większy , na tej samej drodze obróciło sie 240 razy.Oblicz obwód każdego koła.
Zadanie 12
W dwóch workach znajduje sie fasola.Jeżeli z pierwszego worka przesypiemy do drugiego 6kg fasoli , to w obu workach bedzie tyle samo.Jeżeli zaś z drugiego worka przesypiemy do pierwszego 4 kg , to w pierwszym będzie dwa razy więcej fasoli niż w drugim.Ile fasoli jest w każdym worku?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T15:11:26+01:00
1)
x - jedna liczba
y- druga liczba

x=8y+3
x-y=38

8y+3-y=38
7y=35 / :7
y=5

x-5=38
x=43

Zadanie 11
320x=240(x+0.6)
320x=240x+144
80x=144 / : 80
x=1.8

ODP: 1.8 m oraz 2.4 m

Zadanie 12
x- pierwszy worek
y- drugi worek

x=y+6
x+4=2y

x-y=6/(-2)
x-2y=-4

-2x+2y=-12
x-2y=-4
_______

-x=-16/*(-1)
x=16

x-y=6
16-y=6
-y=-10/*(-1)
y=10

x=16
y=10