Kolejne miesięczne rachunki za telefon państwa Mamutów zaokrąglone do pełnych złotych wynosiły: 50, 61, 43, 60, 49, 52, 47, 36, 42, 45, 33, 46. Wyznacz (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) średnią i odchylenie standardowe tych danych.

1

Odpowiedzi

2010-02-15T15:16:31+01:00
Średnia - suma składników przez ich ilość = 47

Odchylenie standardowe - 8,34