Konferencje Wielkiej Trójki w Teheranie, Jałcie oraz Poczdamie

potrzebuję do każdej z tych konferencji :) po kilka punktów dotyczących decyzji na tych konferencjach, które mają związek z Polską

I uprzedzam - jak tylko odpowiedź będzie spamem - ostrzeżenie

1

Odpowiedzi

2016-11-08T10:32:36+01:00

 


    Polska i inne kraje środkowo- wschodniej Europy pozostały w strefie wpływów związku Sowieckiego. Stalin obiecał jednak przeprowadzenie w tych krajach wolnych wyborów i dopuszczenie innych sił politycznych poza komunistami do swobodnego działania (obietnica zrealizowana w 1989 r.).


     Wschodnią granicą Polski miała być linia Curzona. Polska ma otrzymać znaczne nabytki kosztem Niemiec nad Odrą i Bałtykiem. Ludność niemiecka ma być z przekazanych Polsce terenów wysiedlona (zresztą w większości już uciekła przed nadciągającą armią sowiecką).


Konferencja w Poczdamie


                Po zakończeniu działań wojennych w Europie odbyła się kolejna konferencja przywódców antyfaszystowskiej koalicji w Poczdamie koło Berlina na przełomie lipca i sierpnia 1945 r. przy konferencyjnym stole zasiadła Wielka Trójka w zmienionym składzie. Zmarłego Roosevelta zastąpił nowy prezydent Stanów zjednoczonych, Harry Truman. W trakcie konferencji odbyły się wybory w Wielkiej Brytanii, które Churchill przegrał i ustąpił miejsca Clementowi Attlee. Jedynie Stalin wciąż pozostawał wodzem Związku Sowieckiego. 


                 W Poczdamie potwierdzono i uzupełniono decyzje z Jałty. W sprawie zachodniej granicy Polski sprecyzowano, że będzie ona przebiegać na Odrze i Nysie Łużyckiej. Dokonano ustaleń mających przyśpieszyć wspólne zwycięstwo nad Japonią.