Uzupełnij równania reakcji otrzymywania wodorotlenków.
a.)Na+H₂O-------->..............+...............
b.)............+..............------------->Mg(OH)₂
c.)SnBr₂+...........------>.............+KBr
d.)Nil₂+NaOH------>..............+...............
e.)............+..............---------->Bi(OH)₃+NaCl
Z góry dzięki. Oczywiście najlepszą odpowiedź nagrodzę.

1

Odpowiedzi

2009-10-12T18:54:44+02:00
2Na+ 2H20-> 2NaOH+ H2
MgO+ H20-> Mg(OH)2
SnBr2+2KOH -> Sn(OH)2+ 2KBr
3NaOH+ BiCl3 -> Bi(OH)3+ 3NaCl