Odpowiedzi

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Za najważniejsze następstwa ruchu obrotowego Ziemi uważa się:
-> widomą (pozorną) wędrówkę Słońca i innych gwiazd po sklepieniu nieba
-> dobowy rytm zmian oswietlenia Ziemi i w konsekwencji dobowy rytm życia
-> kształt Ziemi zbliżony do kuli spłaszczonej w okolicach okołobiegunowych
-> odchylenie od początkowej trasy kierunków przemieszczania się m.in. powietrza, wiatrów i prądów morskich
-> rachuba czasu
102 3 102
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T15:26:05+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
- dzień i noc
- rachuba czasu
- spłaszczenie ziemi przy biegunach co jest konsekwencją działania siły odśrodkowej
- siła Coriolisa - powoduje skręcanie kierunków wiatrów, prądów morskich na półkuli północnej w prawo od zadanego kierunku, a na półkuli poł. w lewo
165 4 165

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zmiana dnia i nocy
siła coriolisa
ruchy skorupy ziemskiej
pływy mórz spowodowane działalnością księżyca
spłaszczenie Ziemi na biegunach
mniejsza siła grawitacji na równiku
wiatry pasaty
190 4 190