Odpowiedzi

2010-02-15T19:25:50+01:00
Jezioro stanowi wręcz modelowy ekosystem, gdyż jest wyraźnie wyodrębnioną z otoczenia całością. W biologii za jezioro uznaje sie każdy naturalny zbiornik wodny, w którym mozna wyróżnić litoral, pelagial i profundal. Jeziora świata różnią się między sobą składem chemicznym i fizycznymi właściwościami wód, decydującymi o ich trofii (żyzności i produktywności), a co za tym idzie liczebnością oraz składem gatunkowym organizmów wodnych.
Z uwagi na trofię i skład chemiczny wyróżnia się
A)jeziora prawidłowego szeregu troficznego: ultraoligotroficzne, oligotroficzne, mezotroficzne, eutroficzne i politroficzne
B)jeziora nie pasujące do tego szeregu: dystroficzne(humotroficzne), syderotroficzne, argilotroficzne, słone itd.
1 5 1