Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T23:41:18+01:00
Faustyni - Wspólnota Apostołów Miłosierdzia Bożego jest wspólnotą bracką. Bracia przez swoje codzienne życie pragną dziękować Bogu za jego największy dar względem ludzi, którym jest Jego Miłosierdzie.Zgromadzenie Apostołów Miłosierdzia Bożego - Bracia Faustyni jest instytutem życia konsekrowanego. Zgromadzenie w swoim życiu pragnie realizować duchowość św. Siostry Faustyny Kowalskiej, która jest zbudowana na duchu Jezusa Miłosiernego. Przyjmujemy za Regułę życia Dzienniczek św. Siostry Faustyny. Zgromadzenie jest instytutem niekleryckim na prawie diecezjalnym.Nazwa "Zgromadzenie Apostołów Miłosierdzia Bożego - Bracia Faustyni" jest dla nich chlubą i dumą.Apostołowie Miłosierdzia Bożego są instytutem habitowym. Strojem zakonnym braci jest: czarna tunika, czarny szkaplerz, czarna pelerynka z kapturem, czerwony sznur i różaniec upięty przy sznurze. Noszenie tego stroju jest zewnętrznym symbolem przyjęcia powołania oraz przynależności do tych, którzy mają świadczyć o Miłosierdziu Bożym.Celem zgromadzenia jest: miłować Boga - miłować całym sercem, myślą, pragnieniem, uczuciem. Ogólnym celem jest oddanie chwały Bogu, uświęcenie własne braci, pomoc w zbawieniu innym ludziom żyjąc Ewangelią według aktualnych pouczeń Kościoła świętego, czerpiąc natchnienie z "Dzienniczka" Siostry Faustyny - Apostołki Miłosierdzia. Szczególnym zaś celem jest troska o chwałę Bożą i głoszenie przymiotów Bożych, tj. Miłosierdzia Bożego, przejawiającego się w działalności Zgromadzenia:
w działalności błagania o Miłosierdzie Boże
w działalności głoszenie Miłosierdzia Bożego
w działalności czynienie Miłosierdzia Bożego


Sercanie, Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Congregatio Sacerdotorum a Sacro Corde Iesu, SCI) - katolicka wspólnota życia apostolskiego, założona w 1878 roku w Saint Quentin (Francja) przez sługę bożego ks. Leona Jan Dehona.Celem działalności Zgromadzenia jest misja w Kościele, wyrastająca z duchowości, czyli modlitwy i kontemplacji Serca Jezusowego. Należy do niej adoracja eucharystyczna jako służba dla Kościoła oraz posługa dla potrzebujących. Ojciec Dehon położył również duży nacisk na posługę formacyjną dla kapłanów i zakonników. Charyzmat o. Dehona miał podwójny wymiar: mistyczny i społeczny. Mistyczny wyraża się głębokim nabożeństwem do Serca Jezusowego, z podkreśleniem potrzeby wynagrodzenia za grzechy oziębłości, obojętności i niewdzięczności wielu ludzi: świeckich i duchownych. Wynagrodzenie winno dokonywać się przez głęboką miłość do Serca Pana Jezusa, zjednoczenie w Jego postawie ofiary i życie nią każdego dnia. Drugi kierunek – społeczny – to praca nad budowaniem królestwa Bożego Serca wśród robotników, poszkodowanych, cierpiących i potrzebujących duchowego wsparcia, a więc w licznych warstwach społecznych, do których posyłają nas przełożeni.Specjalnym polem pracy jest Ruch Młodzieży Sercańskiej i Sercańska Wspólnota Świeckich, które służą rozwijaniu ducha modlitwy oraz docenianiu praktyk duchowych właściwych czcicielom Bożego Serca: pobożne przeżywanie pierwszych piątków miesiąca, odprawianie godziny świętej, adoracja Najświętszego Sakramentu. Za swoje szczególne zadanie sercanie uważają rozszerzanie i pogłębianie wśród wiernych kultu Bożego Serca. Dzieje się to na płaszczyźnie duchowej, zakonnej oraz przez wskazane wyżej liczne dzieła apostolskie. Głoszenie nieskończonej miłości Boga, objawionej w tajemnicy otwartego Serca Jezusowego, jest ważnym wkładem Sercanów w życie Kościoła w Polsce.

Niepokalanki, Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, łac. Congregatio Sororum Immaculatae Conceptionis Beatae Virginis Mariae – żeńskie zgromadzenie zakonne.Zgromadzenie prowadzi przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z internatami dla dziewcząt. Zakonnice również nauczają religii w szkołach państwowych, biorą udział w przygotowaniach do rekolekcji indywidualnych i grupowych. Działają w misjach na Białorusi i Ukrainie.Obecnie Siostry prowadzą następujące szkoły i przedszkola:
* gimnazjum i liceum ogólnokształcące w Szymanowie,
* gimnazjum i liceum ogólnokształcące w Wałbrzychu,
* technikum gastronomiczno-hotelarskie, zasadniczą szkołę gastronomiczną oraz gimnazjum w Nowym Sączu,
* gimnazjum oraz szkołę podstawową w Jarosławiu,
* przedszkole i szkołę podstawową w Warszawie na Kabatach,
* przedszkole w Łomiankach.
W przeszłości Siostry prowadziły również w Kościerzynie, Łomiankach, w Warszawie przy ulicy Idzikowskiego, w Warszawie przy ulicy Kazimierzowskiej oraz kilka szkół na Kresach (m.in. Jazłowiec, Kodym, Słonim).Zgromadzenie sprawuję opiekę nad dwoma sanktuariami maryjnymi: w Szymanowie i w Kościerzynie.
1 4 1