Odpowiedzi

2010-02-15T15:40:02+01:00
Ba3(PO4)2
1. kwas+zasada=sól+woda
2H3PO4+3Ba(OH)2=Ba3(PO4)2+6H2O
2. metal+kwas=sól+wodór
3Ba+2H3PO4=Ba3(PO4)2+3H2
3.tlenek metalu+kwas=sól+woda
3BaO+2H3PO4=Ba3(PO4)2+3H2O
4.Tlenek metalu+tlenek kwasowy=sól
6BaO+P4O10=2Ba3(PO4)2
5.tlenek kwasowy+zasada=sól+woda
P4O10+6Ba(OH)2=2Ba3(PO4)2+6H2O
2010-02-15T15:41:19+01:00
3Ba(OH)₂ + 2H₃PO₄ = Ba₃(PO₄)₂ + 6 H₂O
P₄O₁₀ + 6Ba(OH)₂ = 2Ba₃(PO₄)₂ +6 H₂O
3BaO + 2H₃PO₄ = Ba₃(PO₄)₂ +3 H₂O
6BaO + P₄O₁₀= 2Ba₃(PO₄)₂
3Ba + 2H₃PO₄ = Ba₃(PO₄)₂ +3 H₂