Odpowiedzi

2010-02-15T15:38:30+01:00
Spr ktorego z substratow przereagowało calkowicie

73g chl-74g ca(oh)2
7,1-x
x=7,1 g caoh2
w niedomiarze mamy hcl

mcacl2=111g

7,1g hcl-x g ca oh2
73-111g
g=10,79g cacl2

calkowicie przereagowal Hcl