Odpowiedzi

2009-10-12T18:54:43+02:00
Potrzebny wzor na logarytm iloczynu
i logarytm ilorazu i potegi
log(p) a*b= log(p)a +log(p)b
log(p) a/b= log(p)a -log(p)b
log(p) a^n=n* log(p)a
UWAGA
log(p)- czytaj logarytm przy podstawie p !!!!
* - znak mnozenia
^ - znak potegi
--------------------------------------------------------------

DANE
a=log₃10
b=log₃5
a)log₃50=log₃(5*10)=log₃5+log₃10=b+a
b)log₃500=log₃(5*100)=log₃5+log₃100=log₃5+log₃10²=b+2a
c)log₃250=log₃(5²*10)=2log₃5+log₃10=2b+a
d)log₃2=log₃(10/5)=log₃10-log₃5=a-b

Pozdrawiam

Hans
8 4 8