Mam zadanie oto one:
1.wyjasnij pojecia:
-panstwa centralne
-panstwa ententy
-wojna pozycyjna
-komunizm
-bolszewice
2.wymien rodzaje broni zastosowanych na polach bitewnych wczasie 1 wojni swiatowej
3.wymien kraje,ktore przestaly istniec po1918r. a takze kraje ktore pojawily sie na mapie europy
4.podane nizej wydazenia ponumeruj chronologicznie.jakiego wielkiego konfliktu zbrojnego one dotycza wpisz w ramke jego nazwe oraz date rozpoczecia i zakonczenia.1.podpisanie rozejmu
2.rywalizacja poteg o wplywy polityczne i gospodarcze
3.wybuch wojny
4.traktat pokojowy
5.dlugotrwale walki z uzyciem nowoczesnej techniki

wojna 19 -195. co oznacza stwierdzenie,ze byla to pierwsza w dziejach ludzkosci wojna technicznaplis dam na naj

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T16:27:50+01:00
Zad1
państwa centralne-jest to blok państw utworzonych po I wojnie światowej.Do państw tych należeli:Niemcy,Autro-Węgry,Turcja i Bułgaria.Przeciwnikiem ich były państwa ententy.(Państwa zwane Trójporozumieniem)

Traktaty pokojowe z państwami centralnymi:

* 28 czerwca 1919 r. - z Niemcami w Wersalu (traktat wersalski)
* 10 września 1919 r. - z Austrią w Saint-Germain-en-Laye (traktat z St. Germain)
* 27 listopada 1919 r. - z Bułgarią w Neuilly-sur-Seine (traktat z Neuilly)
* 4 czerwca 1920 r. - z Węgrami w Trianon (traktat z Trianon)
* 10 sierpnia 1920 r. - z Turcją w Sèvres (traktat z Sèvres)

PAŃSTWA ENTENTY-państwa walczące przeciw państwom centralnym w czasie I wojny światowej.Do tych państw należeli:
Anglia,Francja,Rosja,Belgia,Serbia,Japonia,Włochy,Rumunia i Stany Zjednoczone.(Państwa zwane Trójprzymierzem)

WOJNA POZYCYJNA-jest to wojna,w której obie walczące strony zajmują silnie umocnione pozycje.

KOMUNIZM-jest to ideologia wzywająca klasę robotniczą do rewolucji,która doprowadzi do przejścia środków produkcji przez całe społeczeństwo,likwidacji klas posiadających oraz budowy ustroju,gdzie nie będzie wyzysku człowieka przez człowieka.

BOLSZEWICY-rosyjskie ugrupowanie komunistyczne,kierowane przez Lenina.Nazwa powstała w czasie II Zjazdu Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji w 1903 roku gdy Lenin pod nieobecność części oponentów ogłosił swoją frakcję większościową w partii.W 1912 roku bolszewicy usunęli z SDPRR opozycyjne nurty;po rewolucji pazdziernikowej utworzyli Rosyjską Komunistyczną Partię.Głównym celem bolszewików było wywołanie rewolucji w Rosji i ustanowienie dyktatury proletariatu.
ZAD2
bagnety,mozdzierze,gazy bojowe, pancerniki, czołgi, karabiny, maszynowe,samoloty,granaty.
ZAD3
państwa,które przestały istnieć:Autro-Węgry,Niemcy,Turcja
powstały:Polska,Czechosłowacja,Rosja,Litwa,Łotwa,Estonia, Finlandia,Jugosławia,Białoruś,Ukraina
ZAD5
Stwierdzenie te oznacza to iż to że po raz pierwszy w dziejach ludzkości duzy udział w walkach zbrojnych brały maszyny.

nad zad4 muszę pomyśleć.Liczę na naj:)
8 2 8
2010-02-15T19:36:11+01:00
ZAD1
państwa centralne - sojusz istniejący w okresie I wojny światowej. były to panstwa niemcy, austro - wegry, bułgaria, turcja.
państwa ententy-były przeciwnikiem państw centralnych, był to sojusz państw wlk. brytanii, francji i rosji
wojna pozycyjna- jest to wojna w czasie której obie walczące ze sobą strony zajmują silne umocnienie pozycyjne.
komunizm-radykalny system ideologiczny lewicy bedący odmiana socjalizmu negujący własną prywatność.
bolszewicy-jest to określenie grupy członków SDPRR, która podczas II zjazdu tej partii w 1903 r. uznała się za większościową frakcję w partii.
ZAD2
bagnety,mozdzierze,gazy bojowe, pancerniki, czołgi, karabiny, maszynowe,samoloty,granaty.
ZAD3
państwa,które przestały istnieć:Austro-Węgry,Niemcy,Turcja
powstały:Polska,Czechosłowacja,Rosja,Litwa,Łotwa,Estonia, Finlandia,Jugosławia,Białoruś,Ukraina
ZAD5
Stwierdzenie te oznacza to iż to że po raz pierwszy w dziejach ludzkości duzy udział w walkach zbrojnych brały maszyny.
6 1 6