Podane wyrażenie elgebraiczne zapisz symbolicznie.
a.)Suma liczb 5iy
b.)Róznica liczby 20 i iloczynu liczb 3 i b
c.)Suma liczb 7 i x pomniejszona o iloczyn liczb 2 i x
d.)Osmiokrotnosc liczby a
e.)Kwadrat liczby x powiekszony o 4
f.)Kwadrat liczby x pomniejszony o 4
g.)kwadrat liczby y powiekszony 4 razy
h.)Czwarta czesc kwadratu liczby x


Zapisz za pomocą równania ponizsze zdanie
a.)liczba dwa razy wieksza od liczby x jest równa 100
b.)liczba trzy razy mniejsza od liczby x jest równa 16
c.)liczba o 4 mniejsza od liczby x jest równa 54
d.)suma trzech kolejnych liczb naturalnych wynosi 57

2

Odpowiedzi

2010-02-15T15:37:20+01:00
ZAD.1

A. 5 + y
B. 20 - 3b
C . 7 + (x - 2x)
D. 8a
E. x² + 4
F. x² - 4
G. y² * 4

ZAD.2

A.2x = 100
B. x : 3 = 16
C. x - 4 = 54
D. a + b + c = 57
2010-02-15T15:39:15+01:00
1.
a 5+y
b 20-(3b)
c (7+x)-(2-x)
d 8a
e 4x²
f x²÷4
g 4y²
h ¼ x²
2.
a 2x=100
b ⅓x=16
c x-4=54
d x+x+1+x+2=57
a to jest po redukcji wyrazów podobnych 3x+3=57