Wypisać części mowy w zdaniu:
Zima to piękna pora roku.
zima - rzeczownik
to?
piękna?
pora?
roku?

Na lekcjach należy pracować i uważnie słuchać.
na?
lekcjach?
należy?
pracować?
i?
uważnie?
słuchać?

Jutro będzie wtorek dlatego będą trzy lekcje.
jutro?
będzie?
wtorek?
dlatego?
będą?
trzy?
lekcje?


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T15:47:40+01:00
Zima - rzeczownik
to- zaimek
piękna- przymiotnik
pora- rzeczownik
roku-rzeczownik

Na lekcjach należy pracować i uważnie słuchać.
na- przyimek
lekcjach-rzeczownik
należy- czasownik
pracować- czasownik
i- przyimek
uważnie- przysłówek
słuchać- czasownik

Jutro będzie wtorek dlatego będą trzy lekcje.
jutro- przysłówek
będzie-czasownik
wtorek-rzeczownik
dlatego - przysłówek
będą - czasownik
trzy - liczebnik
lekcje -rzeczownik

proszę :D


4 5 4