Odpowiedzi

2010-02-15T15:39:55+01:00
„Troszczymy się o swoje zdrowie, odkładamy pieniądze, urządzamy mieszkania; lecz kto może powiedzieć z całą pewnością, czy nie jest prawdą, iż najbardziej potrzeba nam przyjaciół.” Ralph Emerson

„Budując więcej okien, a mniej ścian, zdobędziemy sobie więcej przyjaciół.”Alan Loy McGinnis

„Prawdziwe szczęście nie polega na posiadaniu nieskończonej lisy przyjaciół, lecz na odpowiednim ich wyborze.” Ben Jonson

„Przyjaciele nie należą do was, to wy należycie do przyjaciół.” Agata Christin

„Przyjaciółmi nie są wcale wszyscy krewni i powinowaci, lecz ci , którzy myślą jednakowo o tym , co pożyteczne.” Demokryt

„Mało jest ludzi, którzy by byli przyjaciółmi twej osoby, więcej jest przyjaciół twej fortuny.” Baltazar Gracier


„Kto ma dużo przyjaciół, nie może mieć zaszytej kieszeni.”William Shakespear
„Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela.” Ignacy Krasicki

„Przyjaźń ta najbardziej mocna opiera się na miłości, rodzącej się z pokonywania trudności, wspólnego rozwiązywania problemów, wreszcie na postawieniu siebie i swojego autorytetu, swojej osoby w obronie przyjaciela i przyjaźni. Walka o przyjaciela, dar z siebie umacniają, cementują przyjaźń.”( “Droga”)

„Kto przyjaciela znalazł – skarb znalazł.” Syrach
„Bywa przyjaciel, ale tylko jako towarzysz stołu, nie wytrwa on w dniu twego ucisku.” ( Syr 6,9)
„Żyjących z tobą może być wielu, ale gdy idzie o doradców, niech będzie jeden z tysiąca.” ( Syr 6,6)

„Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, posiądź go po próbie, a niezbyt szybko mu zaufaj.” ( Syr 6,7)


"Przyjaciel to ten, kto przychodzi, gdy cały świat odchodzi."
Alban Goodier

"Każdy może łączyć się z przyjacielem w cierpieniu, ale jakże doskonały trzeba mieć charakter, aby łączyć się z nim w jego powodzeniu."
Oscar Wilde

"Przyjaciół się nie zdobywa, przyjaciół się poznaje."
Isabel Paterson

"Nie chcę traktować przyjaciół z nadmierną delikatnością, lecz z szorstką odwagą. Gdy przyjaciele są prawdziwi, nie przypominają szklanych cacek ani mrozu na szybie, lecz są najsolidniejszą ze znanych nam rzeczy."
Ralph Waldo Emerson

"Kto szuka przyjaciela bez wad, zostaje sam bez przyjaciół."
przysłowie tureckie

"Bez wątpienia zasłużyłem sobie na moich wrogów, ale nie sądzę, abym zasłużył na moich przyjaciół."
Walt Whitman

"Zdobycie prawdziwych przyjaciół to najlepszy dowód osobistego sukcesu w życiu."
Edward Everett Hale

"Teraz wiem, że świat nie jest pełen obcych, lecz jest pełen ludzi czekających tylko na to, aby się do nich odezwać."
Beth Day

"Nie odkładaj aż do śmierci miłych słów dla twych przyjaciół; nie pisz ich na ich nagrobkach, lepiej wypowiedz je od razu."
Anna Cummins

„Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji.”
Cyceron

„Bezinteresowna przyjaźń może istnieć tylko między ludźmi o jednakowych dochodach.”
Paul Getty

„Chrystus nie nakazał nam być przyjaciółmi - nakazał nam być braćmi.”
Mikołaj Wasilewicz Gogol

„Nie ten przyjaciel, kto współczuje, a ten kto pomaga.”
Thomas Fuller
2010-02-15T15:45:14+01:00
,,Przyjaźń jest jedynym cementem, który może spoić świat.'' - Woodrow Wilson

,,Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela.'' - Ignacy Krasicki

,Przyjaźnie, które się rozpoczęły na tym świecie, zostaną uniesione w górę i nigdy już nie będą zerwane.'' - Franciszek Salezy Św.

,Przyjaciel - to prezent, jaki robisz sobie samemu.'' - Robert Louis Stevenson

,Przyjaźń, tak samo jak filozofia czy sztuka, nie jest niezbędna do życia. . . Nie ma żadnej wartości potrzebnej do przetrwania; jest natomiast jedną z tych rzeczy, dzięki którym samo przetrwania nabiera wartości.'' - Clive Staples Lewis

,,Każdy chce mieć przyjaciela, a nikt nie myśli, co robić, aby nim być.'' - A. Karr
2010-02-15T15:49:18+01:00
"Człowiek powinien stale troszczyć się o naprawianie swych przyjaźni."- Samuel Johnson.
"Dar przyjaźni nigdy nie jest ciężarem- płynie on strumieniem sympatii z serca do serca."- Phil Bosmans
"Gdy ludzie są sobie przyjacielscy, nawet woda staje się słodka"- chińske przysłowie
"Gdy przyjaźń jest prawdziwa, tam jedna dusza ożywia dwa ciała"- Arystoteles
"Językiem przyjaźni nie są słowa, lecz znaczenia"- Henry David Thoreau
"Kto wypędza z życia przyjaźń, usuwa ze świata słońce"- Cyceron
"Nawet najbardziej widoczne bogactwo nie da się porównać z wytrwałą przyjaźnią"- Jan Chryzostom
"Nie ma takiej przyjaźni, którą można by kupić jedynie za słowa"- Johannes Eckhart
"Przyjaźnie powinny być nieśmiertelne, wrogość- śmiertelna"- Liwiusz Tytus