Proszę o przetłumaczenie tego tekstu.

From: Calr Kennedy
Dare: 20 July
To: Class 9 International Student Centre
Subject: News from York
Attachments: Merchant Adventurers Hall photo

Hello everyone!
We are having a wonderful time here. What are you doing at school? Are you haveing fun, or doing lots of work?
I'm attaching a picture of a fantastick old house calles The Merchant Adventurers hall. Thehe are lots of old houses in York and this one is over 600 years old. The picture shows the Great Hall. It is a beautful room and there are very big window. I can see Barbara and Dominic outside - they are playing basketball.
Our English firends are cool. Im staying with a boy calles Steve. He is really nice guy. But i think he likes Sara! A lot!

Se you next week.
CarlZa rozwiązanie z góry dziękuje!!!

1

Odpowiedzi

2010-02-15T16:05:33+01:00
Od: Calr Kennedy
Dare: 20 lipca
Do: klasa 9 International Student Centre
Temat: Wiadomości z York
Załączniki: Kupiec przygód Fotografia Hall
Cześć wszystkim!
tu jest cudownie.Co robisz w szkole?jest dużo zabawy , czy dużo pracy?
Jestem załączając zdjęcie fantastick stary dom calles sali przygód handlowców. Thehe wiele starych domów w Yorku i ten jeden ma ponad 600 lat życia. Zdjęcie przedstawia Great Hall. Jest beautful pokoju i tam są bardzo duże okna. Widzę, Barbara i Dominik zewnątrz - są to gry w koszykówkę.
Nasi angielscy znajomi są super. Im pozostanie przy chłopca calles Steve. On jest naprawde miłym chłopcem. Ale myślę, że on lubi Sare! bardzo!

Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.
Carl