Wodór otrzymuje sie laboratoryjnie w reakcji cynku z kwasem solnym Zn+HCl - ZnCl2+H2
Dobierz współczynniki w równaniu i oblicz , z jakiej ilości cynku można otrzymać 4g wodoru.
pomóżcie..

zad 3.40
Ogrzany tlenek srebra (I) rozpada sie na srebro i tlen. Otrzymano 2.7g srebra. Oblicz masę tlenku, który uległ rozkładowi.
pomóżcie..

1

Odpowiedzi

2010-02-15T15:48:27+01:00
Zn+2HCl - ZnCl2+H2
Dobierz współczynniki w równaniu i oblicz , z jakiej ilości cynku można otrzymać 4g wodoru.
pomóżcie..

xg zn-4g h2
65-2
x=130g zn

zad 3.40
Ogrzany tlenek srebra (I) rozpada sie na srebro i tlen. Otrzymano 2.7g srebra. Oblicz masę tlenku, który uległ rozkładowi.


Ag2O -> 2Ag +1/2O2

x g ag2o- 2,7g ag
230-214
x=2,9

uleglo rozpaduwi 2,9g ag2o
1 5 1