Odpowiedzi

2009-10-12T19:47:02+02:00
Przywilej z 9 VII 1455 r. umożliwiał:
-Radzie miasta Gdańska wprowadzanie i zmienianie wilkierzy - zbiorów praw normujących wewnętrzne życie miasta.
- prawo samodzielnego nakładania i znoszenia podatków wewnętrznych: czynszów, szarwarków, akcyz, opłat od jarmarków i straganów, podatków nadzwyczajnych zwanych funduszami posiłkowymi itd.

Wraz z przywilejami z lat 1455-1457, w tym z 9 VII 1455 r., władze Gdańska uzyskały:
-możliwość ustanawiania i regulowania praw, na których oparte było wewnętrzne życie miasta, oraz kształtowania systemu podatkowego i polityki finansowej Gdańska, co zapoczątkowało szybki rozwój samorządu miejskiego. (Katarzyna Komsta)
1 5 1
2009-10-12T19:47:52+02:00
9 VII 1455r.w Piotrkowie Kazimierz Jagiellończyk nadał Radzie Miasta Gdańska prawo wprowadzania na obszarze miasta, w porozumieniu z gdańskimi patrycjuszami, wilkierzy oraz samodzielnego nakładania i znoszenia podatków.
wilkierz- jest to uchwała jak równierz zbiór uchwał.
1 5 1