Odpowiedzi

2010-02-15T15:50:46+01:00
A) Oblicz długośc przekątnej kwadratu o boku 4.

d = a√2
d = 4√2

b) Jaką długość ma przekatna prostokąta o bokach 5 i 10
d² = 5² + 10²
d² = 25 + 100
d² = 125
d = √125
d = √5*√25
d = 5√5

c)Oblicz długośc boku rombu o przekatnych długości 10 i 6
a² = (½e)² + (½f)²
a² = 5² + 3²
a² = 25+9
a² = 34
a = √34
2010-02-15T15:52:09+01:00
A) przekątna 4√2
b) 5²+10²=x²
25+100=x²
125=x²
5√5=x
c)10:2=5
6:2=3

5²+3²=x²
25+9=x²
34=x²
√34=x²