Odpowiedzi

2010-02-15T15:55:24+01:00
Zwaracam sie z prosba o przyjęcie mojej córki/syna do pierwszej klasy szkoły ..................w roku szkolnym 2010/2011.
.......................................................(imie i nazwisko ucznia)
Data i miejsce urodzenia................................
Pesel....................

..................................(podpis rodziców)
  • Użytkownik Zadane
2010-02-15T15:55:34+01:00
Katowice, 20.05.2002
Przemysław Kowalski
00-000 Warszawa
ul.Modra 101
Do Dyrekcji
III LO im.W Broniewskiego
w Warszawie


P O D A N I E

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu
humanistyczno-prawnym w roku szkolnym 2009/2010

Prośbę swą motywuję tym, że nauka przedmiotów humanistycznych nigdy nie sprawia mi
żadnych problemów i bardzo mnie interesuje. Poza tym chciałbym ukończyć studia związane z prawem
i zostać prawnikiem lub sędzią.Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Z wyrazami szacunku
Przemysław Kowalski