1. Zredukuj wyrazy podobne :

a) 3xy-5x+2+2x-4+xy
b) 6xy+2sr-8x+4y+5x-6xy-2sr

2. Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci :

a) -(6sr-ax) + (8ax-9sr)
b) (4xy+3a) + (3xy-2a) - (3-a)
c) -2 (3a-4b+c) +5 (3a-b+2c)
d) -3(a+2b-3c) +2 (a-2c) -5 (c-b) +a
e) -2x (xy-3x-7) -3 (sr+2xy+4)

3.Wyłącz wspólny czynnik przed nawias.

a) 6a+9b
b) 7a+21b-42c
c) 12xy-4x+6
d) 3sr-9xy-12x
e) 8zs-2xy-6vi

3

Odpowiedzi

2010-02-15T16:11:56+01:00
1.a) 4xy-3x-2
b)-3x+4y
2.a)-15sr+9ax
b)7xy+2a-3
c)9a+3b+8c
d)-b
3.a)3(2a+3b)
b)7(a+3b-6c)
c)2(6xy-2x+3)
d)3(sr-3xy-4x)
e)2(4zs-xy-3vi)
1 1 1
2010-02-15T16:16:29+01:00
1. Zredukuj wyrazy podobne :

a) 3xy-5x+2+2x-4+xy= 4xy -3x -2
b) 6xy+2sr-8x+4y+5x-6xy-2sr = -3x +4y

2. Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci :

a) -(6sr-ax) + (8ax-9sr) = -6sr + ax +8ax-9sr = -15sr +9ax
b) (4xy+3a) + (3xy-2a) - (3-a)= 4xy+3a + 3xy-2a - 3 + a= 7xy +2a -3
c) -2 (3a-4b+c) +5 (3a-b+2c)= -6a+ 8b-2c +15a-5b+10c = 9a+3b + 8c
d) -3(a+2b-3c) +2 (a-2c) -5 (c-b) +a = -3a -6b + 9c +2a-4c -5c +5b +a = -b
e) -2x (xy-3x-7) -3 (sr+2xy+4)= -2x[do kwadratu]y + 6x[do kwadratu] +14x -3sr -6xy-12

3.Wyłącz wspólny czynnik przed nawias.

a) 6a+9b = 3(2a+3b)
b) 7a+21b-42c= 7(a +3b - 6c)
c) 12xy-4x+6 = 2(6xy - 2x + 3)
d) 3sr-9xy-12x= 3 (sr -3xy -4x)
e) 8zs-2xy-6vi= 2(4zs -xy - 3vi)
1 4 1
2010-02-15T16:18:39+01:00
1. Zredukuj wyrazy podobne :

a) 4xy-3x-2
b) -3x+4y

3.Wyłącz wspólny czynnik przed nawias.

a) 6a+9b = 3a ( 2 + 3 )
b) 7a+21b-42c = 7( a + 3b + 6c )
c) 12xy-4x+6= 2( 6xy- 2x + 3)
d) 3sr-9xy-12x = 3( sr + 3xy + 4x )
e) 8zs-2xy-6vi 2 ( 4zs - xy - 3vi )

. Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci :

a) -(6sr-ax) + (8ax-9sr) = -6sr + ax + 8ax-9sr= -15sr + 9ax
b) (4xy+3a) + (3xy-2a) - (3-a) =4xy + 3a + 3xy- 2a - 3 +a = 7xy + 2a - 3
c) -2 (3a-4b+c) +5 (3a-b+2c) = -6a + 8b - 2c +15a - 5b + 10c = 9a+ 3b +8c
d) -3(a+2b-3c) +2 (a-2c) -5 (c-b) +a= -3a -6b+9c +2a -4c -5c +5b+a= -b
e) -2x (xy-3x-7) -3 (sr+2xy+4) = 12x²y+ 6x²+14x -3sr -6xy -12
1 5 1