Odpowiedzi

2009-10-12T19:01:06+02:00
Trójkąt1:
P=1/2ah

trójkąt2:
p=1/2 x 7/5a x 7/5h
P=49/50ah


1/2ah-1
49/50ah-x

ah się skracają

1/2x=49/50 |2
x=98/50
x=1.96

Pole wzrosło o 96%
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-12T19:01:18+02:00
Powiedzmy że a = długość podstawy, h = długość wysokości. Zwiększamy teraz obie wielkości o 40% zatem nowa podstawa ma a + 40%*a = a + 0,4a=1,4a natomiast nowa wysokość podobnie ma h+40%*h=h + 0,4h=1,4h.
Przed zwiększeniem pole było równe P=(1/2)*a*h =0,5*a*h
Po zwiększeniu jest równe P=(1/2)*1,4a*1,4h=0,98*a*h
Liczymy różnicę tych pól 0,98*a*h - 0,5*a*h = 0,48*a*h
Zatem różnica (powiększenie pola) stanowi ([0,48*a*h]/[0,5*a*h])*100%=([0,48]/[0,5])*100%=(48/50)*100%=96%.
Pole zwiększyło się o 96%.