Odpowiedzi

2010-02-15T16:11:28+01:00
Zdanie podrzędnie złożone to takie , które składa się z dwu lub więcej wypowiedzeń składowych, z których jedno określa drugie (lub ich równoważników) .
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T16:12:06+01:00
W zdaniu podrzędnie złożonym jedno ze zdań składowych (zdanie podrzędne) wynika z drugiego (zdania nadrzędnego) i nie może bez niego zaistnieć, np. Okazało się, że pisały o tym wszystkie gazety.

# przydawkowe
# dopełnieniowe
# okolicznikowe, w tym:

* okolicznikowe miejsca
* okolicznikowe czasu
* okolicznikowe sposobu
* okolicznikowe przyczyny
* okolicznikowe celu
* okolicznikowe przyzwolenia
* okolicznikowe stopnia i miary
* okolicznikowe warunku

# orzecznikowe
# podmiotowe
2010-02-15T16:15:20+01:00
Rodzaje zdań podrzędnie złożonych:

przydawkowe (jaki?, jaka, ? jakie ?, czyj?, czyja?, czyje?, który?, która?, które ?, ile ?, czego ?, z czego?) np. Usta, które kłamią, zabijają duszę. (Usta, jakie? które kłamią, zabijają duszę.)
dopełnieniowe (kogo? czego? komu? czemu? kogo? co? kim? czym? o kim? o czym?) np. Wiem, że nic nie wiem. (Wiem, o czym? że nic nie wiem.) (odpowiadają na pytania przypadków zależnych oprócz mianownika i wołacza)
okolicznikowe, w tym:
okolicznikowe miejsca (gdzie? skąd? dokąd? którędy?) np. Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. (Tam sięgaj, gdzie? gdzie wzrok nie sięga.)
okolicznikowe czasu (kiedy? jak długo? w jakim czasie? dopóki? odkąd?) np. Nie mów, kiedy cię nie poproszą. (Nie mów, kiedy? kiedy cię nie poproszą.)
okolicznikowe sposobu (jak? w jaki sposób?) np. Wykonał zadanie, stosując najprostszą metodę. (Wykonał zadanie, jak? stosując najprostszą metodę.)
okolicznikowe przyczyny (dlaczego? z jakiej przyczyny? z jakiego powodu?) np. Młodzież została zdemoralizowana, ponieważ wpłynęła na nią pop-kultura. (Młodzież została zdemoralizowana, dlaczego? ponieważ wpłynęła na nią pop-kultura.)
okolicznikowe celu (po co? w jakim celu?) np. Żołnierze wyruszyli, by bić się na wojnie. (Żołnierze wyruszyli, w jakim celu? by bić się na wojnie.)
okolicznikowe przyzwolenia (mimo co? mimo czego?) np. Dostał piątkę, mimo że popełnił błędy. (Dostał piątkę, mimo czego? mimo że popełnił błędy)
okolicznikowe stopnia i miary (ile? jak bardzo?) np. Praca w nadgodzinach opłaciła się tak bardzo, że zarobiłem więcej. (Praca w nadgodzinach opłaciła się tak bardzo, jak bardzo? że zarobiłem więcej.)
okolicznikowe warunku (pod jakim warunkiem?) Wstęp dozwolony pod warunkiem, że kieszenie zostaną opróżnione. (Wstęp dozwolony pod warunkiem, pod jakim warunkiem? że kieszenie zostaną opróżnione.)
orzecznikowe (kim jest? czym jest? jaki jest?) np. Nie byłem zawsze taki, jaki jestem. (Nie byłem zawsze taki, nie byłem jaki? jaki jestem.)
podmiotowe (kto? co?) np. Kto się uczy, ten zda egzamin. (Ten zda egzamin, kto? kto się uczy.)
Wykres zdania podrzędnie złożonego
__1__ __2__ __1a__ __1b__
. . . .
(pyt.). (pyt.) . (pyt.). .
. . . .
.__2__ LUB __1__ . LUB __2__
2 3 2