Olek zbiera znaczki i wczoraj policzył, że ma już łącznie 189 znaczków angielskich, francuskich i hiszpańskich. Francuskich ma dwa razy więcej niż hiszpańskich, a angielskich o 39 mniej niż francuskich i hiszpańskich razem. Ile ma znaczków każdego rodzaju?

Z góry dzięki:)
Proszę z obliczeniami za pierwsze daje najlepsze:))

3

Odpowiedzi

2010-02-15T16:17:49+01:00
X- ZNACZKI HISZPAŃSKIE

x+ 2x+ [(x+2x)-39]=189
3x+x+2x-39= 189
6x=189+39
6x=228 / 6
x= 38

znaczki francuskie 2x= 38*2
2x= 76

znaczki angielskie x+2x-39
38+76-39=75

znaczków hiszpańskich mamy 38 francuskich 76 a angielskich 75
10 4 10
2010-02-15T16:18:06+01:00
2x - znaczki francuskie
(x+2x) - 39 - znaczki angielskie
x - znaczki hiszpańskie
189 - wszystkie znaczki

3x - 39 + 2x + x = 189
-39 + 6x = 189 /+39
6x = 228 /:6
x = 38 - znaczki hiszpańskie

(x+2x)-39
(38+2*38)-39=(38+76)-39=114-39=75 -znaczki angielskie

38 znaczkow hiszpańskich,
76 znaczkow francuskich
75 znaczkow angielskich
8 4 8
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T16:18:33+01:00
2x - znaczki francuskie
(x+2x) - 39 - znaczki angielskie
x - znaczki hiszpańskie
189 - wszystkie znaczki

(x+2x) - 39 + 2x + x = 189
3x - 39 + 2x + x = 189
-39 + 6x = 189 /+39
6x = 228 /:6
x = 38 - znaczki hiszpańskie

2x
2 * 38 = 76
to znaczki francuskie

(x + 2x) - 39
(38 + 2 * 38) - 39 = (38 + 76) - 39 = 114 - 39 = 75
to znaczki angielskie

Olek ma 38 znaczków hiszpańskich,
76 znaczków francuskich
75 znaczków angielskich
30 4 30
Dzięki
angielskie: 189-39=150 i 150:2=75 :) :) :) :) :) :) :) :) :)
To jest zła odpowieć