Odpowiedzi

2010-02-15T18:35:15+01:00
KOMPETENCJE WOJEWODY:
-organizowanie wykonywania zadań do funkcjonowania w wypaku kryzysu i wijny, a także tworzenie stanowisk kierowania obroną województwa
-zapewnienie realizacji zadań obronnych zlecanych przez organy nadrzędne
-zapewnienie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej prowadzonych prac przygotowawczych w zakresie obronności
-tworzenie i utrzymywanie rezerw surowcowych, materiałowych oraz produktów na potrzeby obronne państwa

KOMPETENCJE STAROSTY:
-przygotowanie jednostek organizacyjnych powiatu do realizacji działań obronnych w tym zleconych przez wojewodę
-wykorzystanie mienia komunalnego w razie kryzysu i wojny
-wykonywanie działań w zakresie dostaw usług i świadczeń na rzecz sił zbrojnych
-zapewnienie powiadomienia, ostrzegania i alarmowania ludności powiatu o zagrożeniach

KOMPETENCJE WÓJTA, BURMISTRZA:
-przygotowanie urzędu gminy do funkcjonowania w stanach nadzwyczajnych
-organizowanie przechowywania, doręczanie dokumentów powołania oraz dowóz rezerwistów do miejsca wykonywania służby
-organizowanie rozplakatowywania obwieszczeń o mobilizacji powszechnej
-nadzorowanie opracowania planu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz jednostek wojskowych oraz gminy
-przygotowanie systemu alarmowania ludności gminy o zagrożeniach
8 3 8