Odpowiedzi

2009-10-12T19:00:43+02:00
1. potwierdzono obecność Chrystusa w Eucharystii na Mszy św. jako ofiary,
2. potwierdzono znaczenie wszystkich siedmiu sakramentów,
3. potępiono predestynację - tezę głoszącą, iż los pośmiertny człowieka jest odgórnie wyznaczony przez Boga (jedna z podstawowych nauk i założeń kalwinizmu)
4. podtrzymano koncepcję wolnej woli, zdolnej samodzielnie wybrać dobro
5. potępiono indywidualne interpretowanie Pisma Św.
6. uznano Biblię i Tradycję Kościoła za równoważne źródła wiary
7. zakazano kumulacji beneficjów
8. zakazano nepotyzmu - obsadzania stanowisk kościelnych przez krewnych np. papieża
9. wprowadzono księgi metrykalne (rejestrowano śluby, chrzty, pogrzeby)
10. stopniowo wprowadzano języki narodowe w czytaniach, lecz modlitwy pozostały odmawiane po łacinie
11. potępiono nauki Lutra
12. ujednolicono liturgię
13. zobowiązano biskupów do przebywania w diecezjach, proboszczów do przebywania w parafiach, zakazano kumulacji stanowisk kościelnych.
  • Użytkownik Zadane
2009-10-12T19:02:21+02:00
Postanowienia soborowe

1. obecność Chrystusa w Eucharystii i uznanie Mszy św. za ofiarę
2. znaczenie wszystkich sakramentów
3. potępienie predestynacji (wiara jest niezbędna, ale potrzebne są też dobre uczynniki)
4. podtrzymano koncepcję wolnej woli i odpowiedzialności za czyny
5. potępiono indywidualne interpretowanie Pisma Św.
6. zakazano by jedna osoba skupiała wiele beneficjów
7. obowiązkowa rejestracja ślubów, chrztów, pogrzebów
8. jezykiem liturgicznym pozostała łacina
9. została odnowiona instytucja inkwizycji
2009-10-12T19:03:19+02:00
- potępiono protestantów, uznając ich za heretyków
- sformuowano dogmaty wiary - zachowanie 7 sakramentów, oddawanie czci Matce Boskiej i świętym
- ujednolicono liturgię
- wprowadzono obowiązek kształcenia duchownych
- sukces kurialistów - zwolenników wyższości władzy papieskiej