Odpowiedzi

2010-02-15T16:28:19+01:00
Present simple to gdy mowimy o czynnosciach regularnych
Osoba+czasownik (w 3 formie lp dodajemy s) i reszta zdania
w przeczeniach jest don't lub doesn't (w 3os lp.)
Present perfect to gdy mowimy o czynnosciach z przeszlosci a skutki widoczne teraz
osoba + has/have i czasownik w 3 formie
1 3 1
2010-02-15T16:44:09+01:00
Simple Present:
konstrukcja:podmiot(I,you,he,she,it,we,they)+czasownik(3 os. l.poj. -s)+reszta zdana.
I play football.
He/She/It plays volleyball.
We/You/They play basketball.
pyt. do/does+podmiot + orzeczenie +...
zd.przecz. podmiot+don't/doesn't+orzeczenie+...
Forma czasownika:podstawowa
zastosowanie:opis stanów,czynności rutynowych,rozkładu jazdy,planu lekcji i czynności regularnie powtarzających się,obowiązki zawodowe

Present Perfect:
konstrukcja:podmiot + Have/has+ III forma czasownika + reszta zdania.
Pyt:Have/Has + podmiot+III forma ...
zd przecz.:podmiot+haven't/hasn't...
forma czasownika:III,past participle
zastosownie:niedawno zakończone czynności/wydarzenia, czynnosc miała już miejsce(already), oczekiwanie na nadejście czynności(yet), doświadczenia , które miały miejsce w bliżej nieokreślonej przeszłości(ever/never), czynności rozpoczęte ale nie zakończone(for/since)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T17:21:25+01:00
Konstrukcja.
Present Simple:
Zdanie twierdzące - Podmiot + czasownik w podstawowej (bezokolicznik bez "to") formie/ w 3 os.lp do czasownika dodaje się "s"/"es" + reszta zdania. Okoliczniki czasu (always, never, often) umieszcza się między podmiotem, a czasownikiem

Zdanie negatywne - Podmiot + do not/does not (dla 3 os. pl) + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania.

Pytanie - Do/Does(dla 3 os. lp) + podmiot + czasownik w formie podstawowej?

Present Perfect:
Zdanie twierdzące - Podmiot + have/has(dla 3 os. lp) + imiesłów bierny (czasownik z końcówką "d"/"ed", albo trzecia forma) + reszta zdania.

Zdanie negatywne - Podmiot + have not/has not + imiesłów bierny + reszta zdania

Pytanie - Have/has + podmiot + imiesłów bierny?

Present Perfect Continuous:
Wszystko z zasadzie tak samo, jak w Present Perfect, tylko że w tym przypadku imiesłowem biernym zawsze jest "been", a czasownik, o który Ci chodzi musisz użyć w formie gerund (czasownik+ing)

Zastosowanie.
Present Simple:
- czynności powtarzające się regularnie w teraźniejszości,
- niezmienne prawa przyrody,
- niezmienne sytuacje, lub stany,
- recenzje, komentarze sportowe, narracja,
- rozkłady jazdy, plany lekcji, programy telewizyjne.

Present Perfect Simple:
- niedawno zakończone czynności,
- zakończone czynności, które mają związek z teraźniejszością,
- czynności zakończone nie wiadomo kiedy,
- czynności zakończone w czasie, który jeszcze się nie skończył (dzisiaj, w tym roku, w tym tygodniu, itp.)
- osobiste doświadczenia

Present Perfect Continuous:
- czynności rozpoczęte w przeszłości i nadal trwające
- czynności trwające określony czas w przeszłości, które mają widoczny skutek w teraźniejszości
- do wyrażenia złości, irytacji, itp.
1 5 1