Odpowiedzi

2010-02-15T16:36:19+01:00
Znaczy to , że pieniądze mogą posunąć człowieka który ich nie ma do zabicia innego , aby je "otrzymał" . Za pieniądze można kogoś namówić , aby zrobił innemu człowiekowi krzywdę , zabił lub okaleczył go .
Kiedyś ludzie nie mieli pieniędzy i było im lepiej niż nam . Bo nie było o nie sporów . Teraz tylko zazdrość panuje wśród ludzi.

"Albowiem korzeniem wszelkich szkodliwych rzeczy
jest umiłowanie pieniędzy, a zabiegając o to
umiłowanie, niektórzy dali się odwieść od wiary na
manowce i sami się poprzebijali wieloma
boleściami" Św .Paweł .