Opisz podane rzeczowniki dokonując podziału ze względu na znaczenie.Następnie zapisz rzeczowniki żywotne i nieżywotne w dopełniaczu i bierniku liczby pojedynczej a osobowe i nieosobowe w mianowniku i bierniku liczby mnogiej.

niedźwiedź,kaktus,marynarz,Elbląg,Reks,linijka.

2

Odpowiedzi

2010-02-15T16:38:23+01:00
Niedżwiedż - żywotny, nieosobowy, pospolity.
kaktus-nieżywotny, nieosbowy,pospolity
marynarz- żywotny, osobowy,pospolity
Elbląg-nieżywotny,nieosobowy,własny
Reks-żywotny,nieosobowy,własny
linijka-nieżywotny,pospolity,nieosobowy


e
59 4 59
2010-02-15T16:49:08+01:00
Rzeczowniki żywotne:
niedźwiedź,marynarz
rzeczowniki nieżywotne:
kaktus,Elbląg,Reks,linijka.

Dopełniacz l.p
-niedźwiedzia
-marynarza
-kaktusa
-Elbląga
-Reksa
-linijki

Biernik l.p
-niedźwiedzia
-marynarza
-kaktus
-Elbląg
-Reksa
-linijkę

rzeczowniki osobowe:niedźwiedź,marynarz
rzeczowniki nieosobowe:kaktus,Elbląg,Reks,linijka.
Mianownik l.mn.
niedźwiedzie,marynarze,kaktusy,Elbląg,Reksy,Linijki
Biernik l.mn
niedźwiedzie,marynarzy,kaktusy,Elbląg,Reksy,Linijki
11 4 11