Jedna z lokomotyw przebyła połowę drogi l z prędkością 80 km/h, a drugą połowę z prędkością 40km/h. Druga lokomotywa przebyła połowę czasu t z prędkością 80 km/h i drugą połowę czasu t z prędkością 40 km/h. Oblicz średnią prędkość każdej lokomotywy.

1

Odpowiedzi

2009-10-12T20:16:11+02:00
Obie lokomotywy poruszały sie ze srednia prędkoscią 60km/h

(80+40):2=60
3 1 3