Zapisz w postaci ułamka.
1.3½=3×.....₊1 mianownik 2

2.5²₉=......×.....₊2 mianownik 9
3.1³₈=1×....₊3 =
4.7⁷₁₇=7×....₊....= nie wiem mianowników

zapisz w postaci liczby mieszanej.
1.⁵₃=1₃ nie wiem licznika 3.²³₉=2.....
2.²²₅=.....²₅ 4.⁷⁰₁₅=....₁₅ nie wiem licznika,
bardzo proszę o pomoc,może być z objaśnieniem jak to się robi,plis?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T11:11:21+01:00
1)3 1/2= 3*6+1 mianownik 2
2) 5 2/9= 5*9+2 mianownik 9
3) 1 3/8= 1*8+3 mianownik 8
4)7 7/17= 7*17+7 mianownik 17
1) 5/3= 1 2/3
2) 22/5= 4 2/5
3)23/9= 2 5/9
4) 70/15= 4 10/15= 4 2/3
Myslę , w 4) było 70, a nie 7 do potęgi 0.
Jeżeli mamy liczbę całkowitą i chcemy zamienić ją na ułamek należy mianownik pomnożyć razy liczbę całkowitą i dodać to co jest w liczniku (mianownik zostawiamy bez zmian).
Żeby z ułamka wyciągnąć liczbę całkowitą należy licznik podzielić przez mianownik( to jest nasza liczba całkowita) , a resztę pozostawić w liczniku(mianownik zostawiamy bez zmian).
2 5 2