Odpowiedzi

2010-02-15T16:45:39+01:00
X- cena czekolady
y- cena batona

4x+4y=12 |:4
2x+6y=9,20 |:(-2)

x+y=3
-x-3y=-4,6

x+y-x-3y=3-4,6
-2y=-1,6 |:(-2)
y=0,8

x+y=3
y=0,8

x+0,8=3
y=0,8

x=3-0,8
y=0,8

x=2,2
y=0,8

2,2-0,8=1,4

Odp: Czekolada jest droższa od batona o 1,40 zł.
2010-02-15T16:53:45+01:00
4x + 4y = 12 / : 4
2x + 6y = 9,2

x + y = 3
2x + 6y = 9,2

x = 3 - y
2x + 6y = 9,2

x = 3 - y
2 * ( 3 - y ) + 6y = 9,2

x = 3 - y
6 - 2y + 6y = 9,2

x = 3 - y
4y = 3,2 / : 4

x =3 - y
y = 0,8

x = 3 - 0,8
y = 0,8

x= 2,2 zł
y= 0,8 zł

odp; Czekolada kosztuje 2,2 zł a baton 0,8 zł . Czekolada jest drozsza od batrona o 1,4 zł
2010-02-15T16:54:29+01:00
X - czekalada
y- baton


4x+4y=12
2x+6y=9,20

4x=12-4y /:4
2x+6y=9,20

x=3-y
2(3-y)+6y=9,20

x=3-y
6-2y+6y=9,20

x=3-y
4y=9,20-6 /:4

x=3-y
y=0,8

x=2,2
y=0,8

Czekolada kosztuje 2,20 zł a baton 0,80 zł.Droższa jest czekolada o 1,40 zł
2 5 2