Odpowiedzi

2010-02-15T16:48:29+01:00
M.smutny dzień
D.smutnego dnia
C.smutniemu dniu
B.smutny dzień
N. z smutnym dniem
Ms. o smutnym dniu
W. smutny dzień
4 4 4
2010-02-15T16:48:49+01:00

l.poj
Mianownik- smutny dzień
Dopełniacz- smutnego dnia
Celownik- smutnemu dniowi
Biernik- smutny dzień
Narzędnik- z smutnym dniem
Miejscownik- o smutnym dniu
Wołacz- smutny dniu!

l.mn.
M. smutne dni
D. smudnych dni
C. smutnym dniom
B. smutne dni
N. z smutnymi dniami
Ms. o smutnych dniach
W. smutne dni!
2 4 2
2010-02-15T16:48:52+01:00
M.smutny dzień
D.smutnego dnia
C.smutnemu dniu
D.smutny dzień
N.z smutnym dniem
Msc.o smutnym dniu
W.smutny dzień
1 1 1